Dec 27, 2013

Inspired by Ornaments

Još uvek me drži Božićno raspoloženje. Prošle godine kada sam crtala po novogodišnjim ukrasima lakovima za nokte, želela sam da napravim jedan sa kružnim linijama, ali mi nikako nije uspevalo. Veoma jednostavno izgleda, ali je teško napraviti potpuno istovetne po celom ukrasu. Slično sam planirala da napravim i na noktima ali sam imala isti problem. Do skoro, nisam ni primetila da ovakav uzorak postoji na Bundle Monster pločici BM 201. Da razbijem monotoniju, napravila sam jedan nokat sa uzorkom sa pločice BM 203. Kao i mnogo puta do sada, Essence - Piece of Forever se pokazao odličnim za pečatiranje.

I'm still in a Christmas mood. Last year when I drew on Christmas ornaments with nail polishes, I wanted to make one with circular lines, but it didn't work. It looks simple, but it is hard to make same lines on whole ornament. I also planned to make some similar on my nails but I had same problem. Recently, I noticed that there is pattern like that on Bundle Monster plate BM 201. And to add it a little twist, I made one nail with pattern from plate BM 203. Like many times before, Essence - Piece of Forever was great to stamp with.

inspired by ornaments 6inspired by ornaments 5inspired by ornaments 4inspired by ornaments 3inspired by ornaments2inspired by ornaments

No comments:

Post a Comment